Vi är en del av Countryside Hotels

2023-02-22

Vi är en del av Countryside Hotels!

Vi har det stora nöjet att berätta att Hotel Montagne ingår i den fina hotellkedjan Countryside Hotels. Där ingår 40 andra hotell från hela Sverige – som alla har sin egen unika identitet och historia.

Läs mer om alla våra systerhotell här: https://www.countrysidehotels.se/

More news from Hotell Montagne

Äntligen kan du besöka oss – premiär 1 maj 2023!

2023-02-22

En ny hemsida i samarbete med 8190

2023-02-22